خرید و فروش خانه - رهن و اجاره | آسانشهر
whatsapp logoinstagram logotelegram logo
asanshahr logo

کرج

روش مدرن یافتن خانه

offers
city
verify

خرید خانه

با توجه به بودجه و سلیقه خودتان از بین هزاران خانه کارشناسی شده ، خانه دلخواه خودتان را با یک کلیک پیدا کنید.

جستجو کنید
hometown
bar graph

سپردن رایگان خانه

کارشناسان ما با توجه به شرایط بازار مسکن ، خانه های موجود و معامله شده در بازار به شما کمک می کنند خانه خود را با مناسبترین قیمت به فروش یا اجاره برسانید .

ثبت سریع خانه
talk
verify

اجاره خانه

با یک کلیک و چک کردن لحظه ای خانه های سپرده شده ، قبل از دیگران واحد مناسب خود را بیابید .

بهترین خانه را بیابید
hometown Info