خرید و فروش خانه - رهن و اجاره | آسانشهر
whatsapp logoinstagram logotelegram logo
asanshahr logo

کرج

سپردن خانه من

خانه شما در کدام محله است ؟

محله را انتخاب کنید

چرا خانه خود را به آسانشهر بسپاریم؟

consulting

مشاوره فول سرویس رایگان

مشاوره قیمت گذاری نسبت به خانه های موجود و معامله شده

عکاسی رایگان از تمامی زوایا

پرزنت صحیح خانه به متقاضیان

حذف کردن تماس و بازدیدهای بیهوده

consulting

شفافیت در خرید ، فروش و اجاره

تصمیم گیری صحیح به خاطر وجود اطلاعات دقیق

نمایش قیمت اعلامی شما به متقاضیان

شانس بالای قرارداد با توجه به تخصصی بودن سایت

consulting

عقد قرارداد مطمئن

رعایت تمام اصول قانونی در قرارداد

به رویت رساندن اصل مدارک و توضیح آن قبل از امضای قرارداد

قراردادن شروط قانونی مناسب برای حفظ منافع هر دو طرف

مذاکره در حضور طرفین قرارداد

جستجو خانه

بازدید

سپردن خانه

نشان شده ها

بیشتر