خرید و فروش خانه - رهن و اجاره | آسانشهر
whatsapp logoinstagram logotelegram logo
asanshahr logo

کرج

فیلتر ها

خرید

جستجو محله

تعیین قیمت

متراژ

با آسانسور

با پارکینگ

456 خانه یافت شد

file

تایید شده

بلوار باغستان

ساعاتی پیش

2.100

میلیارد تومان

138 متر

file

گوهردشت-فاز1

ساعاتی پیش

2.120

میلیارد تومان

106 متر

file

تایید شده

اشتراکی جنوبی

ساعاتی پیش

1.760

میلیارد تومان

110 متر

file

تایید شده

دهقان ویلای اول

ساعاتی پیش

1.300

میلیارد تومان

70 متر

file

تایید شده

چهارصد دستگاه

ساعاتی پیش

720

میلیون تومان

64 متر

file

تایید شده

گوهردشت-فاز 3 بلوک3

ساعاتی پیش

1.600

میلیارد تومان

106 متر

file

گوهردشت-فاز 3 بلوک3

ساعاتی پیش

2.095

میلیارد تومان

127 متر

file

دهقان ویلای دوم

ساعاتی پیش

2.941

میلیارد تومان

173 متر

file

گوهردشت-فاز2

ساعاتی پیش

2.600

میلیارد تومان

145 متر

جستجو خانه

بازدید

سپردن خانه

نشان شده ها

بیشتر