خرید و فروش خانه - رهن و اجاره | آسانشهر
whatsapp logoinstagram logotelegram logo
asanshahr logo

کرج

hometown

قیمت های روز

در بازار مسکن، داشتن اطلاعات و داده‌های دقیق «طلایی ترین فرصتها» را برای خریداران و سرمایه گذاران فراهم می کند.

zone

بلوار موذن- شهرک آسمان

میانگین نوساز متری 16.480میلیون تومان

zone

دولت آباد

میانگین نوساز متری 16.130میلیون تومان

zone

اشتراکی جنوبی

میانگین نوساز متری 16.750میلیون تومان

zone

کوی کارمندان جنوبی

میانگین نوساز متری 20میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک2

میانگین نوساز متری 24.639میلیون تومان

zone

بلوارموذن- اشتراکی شمالی

میانگین نوساز متری 15.607میلیون تومان

zone

بلوارموذن- جهازیها و بهداری

میانگین نوساز متری 16میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز1

میانگین نوساز متری 29.479میلیون تومان

zone

داریوش

میانگین نوساز متری 20.375میلیون تومان

zone

مهرویلا

میانگین نوساز متری 32میلیون تومان

zone

گلشهر

میانگین نوساز متری 17.500میلیون تومان

zone

بلوار باغستان

میانگین نوساز متری 16.014میلیون تومان

zone

دهقان ویلای اول

میانگین نوساز متری 21.475میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک1

میانگین نوساز متری 19.875میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک3

میانگین نوساز متری 19.230میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز2

میانگین نوساز متری 27.999میلیون تومان