خرید و فروش خانه - رهن و اجاره | آسانشهر
whatsapp logoinstagram logotelegram logo
asanshahr logo

کرج

hometown

قیمت های روز

در بازار مسکن، داشتن اطلاعات و داده‌های دقیق «طلایی ترین فرصتها» را برای خریداران و سرمایه گذاران فراهم می کند.

zone

بلوار موذن- شهرک آسمان

میانگین نوساز متری 17.400میلیون تومان

zone

اشتراکی جنوبی

میانگین نوساز متری 19.043میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک2

میانگین نوساز متری 20.875میلیون تومان

zone

بلوارموذن- اشتراکی شمالی

میانگین نوساز متری 16.171میلیون تومان

zone

بلوارموذن- جهازیها و بهداری

میانگین نوساز متری 16میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز1

میانگین نوساز متری 27.891میلیون تومان

zone

بلوار باغستان

میانگین نوساز متری 16.550میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک1

میانگین نوساز متری 20.200میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز 3 بلوک3

میانگین نوساز متری 20.667میلیون تومان

zone

گوهردشت-فاز2

میانگین نوساز متری 27.287میلیون تومان